AJOK - Ajokoirakokeet

AJokoetoimikunnan puheenjohtajana toimii Joonas Hämäläinen.