AJOK - Ajokoirakokeet

AJokoetoiminnan vetäjänä toimii Joonas Hämäläinen.